PFREUNDT POLSKA S.C.
ul. Ossowskiego 4A/19 40-843 Katowice

Oszczędzaj w sposób ciągły.

Dla najwyższej dokładności w systemach mobilnych i stacjonarnych!

Elektronika wagowa BW2 to przede wszystkim

 • Sprawdzony system do długotrwałego użytkowania
 • Prosta, intuicyjna obsługa
 • Zintegrowany pomiar prędkości taśmy
 • Wszechstronne kompaktowe i solidne urządzenie ważące
 • Możliwość instalacji zarówno na kruszarce, przesiewaczu, jak również stacjonarnym taśmociągu
 • Dzięki zastosowaniu pochyłomierza urządzenie może pracować pod zmiennym kątem nachylenia taśmociągu bez obawy o pogorszenie parametrów pomiarowych

W zależności od przeznaczenia wagi, a co najważniejsze stawianych jej wymagań metrologicznych jej podstawa budowy, czyli pomost wagowy jest odpowiednio skonstruowany i wyposażony w wymaganą ilość czujników tensometrycznych.

Dzięki urządzeniu użytkownik otrzymuje następujące dane:

 • ciągłą informację o aktualnym przepływie masy w [t/h]
 • przepływ maksymalny / minimalny
 • sumę przetransportowanego materiału w określonym czasie w [t]
 • aktualne obciążenie czujnika w [kg]
 • prędkość taśmy w [m/s]

Łatwe

 • prosta kompaktowa konstrukcja
 • prosty montaż i modernizacja dzięki prefabrykowanym elementom

Lepsze

 • do rozwiązań mobilnych i stacjonarnych
 • jedna elektronika wagowa do kilku taśmociągów
 • antypoślizgowa rejestracja prędkości taśmy

Ważenie

 • możliwość przechowywania i przetwarzania danych wagowych
 • kompensacja kąta pochylenia taśmociągu

Zestawienie akcesoriów wagi taśmowej

Od teraz!
Waga technologiczna WK60XS

występuje wyłącznie z powiększonym do 7″ wyświetlaczem. Co najważniejsze cena zakupu urządzenia wraz z montażem i kalibracją nie uległa zmianie